“Är droger lagligt minskar tröskeln för att även använda det i trafiken”

Staffan Palm, polisinspektör i Karlstad, ser allvarligt på lobbyismen kring att legalisera droger. /Foto: Privat.

Under påsk och andra högtider ökar dödsolyckorna i trafiken orsakade av alkohol- och drogkonsumtion. En tydlig trend är också att droganvändningen i trafiken har ökat. Nu oroas polisen över den lobbyism som råder kring att legalisera droger och framför allt vad det innebär för trafiken.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 47 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2021, vilket är 22 procent av alla omkomna i trafiken.

Dödsolyckor är enda källan till säker statistik över droganvändningen i trafiken, då det i Sverige idag inte är tillåtet att göra rutinmässiga drogkontroller i trafiken.

– Vid dödsfall i trafiken finns det tydliga rutiner och vi tar alltid blodprov, men det finns ett stort mörkertal då de flesta drogpåverkade i trafiken inte upptäcks, säger Staffan Palm, polisinspektör i Karlstad.

Rattfylleri, från såväl droger som alkohol, är också ett problem som ökar kring högtider när fler åker bil och längre sträckor.

– Ju mer trafik vi har på vägarna, desto större är sannolikheten att vi möter rattfulla och det inträffar olyckor. Ungefär var femhundrade bil vi möter, eller ungefär 0,2 procent av bilförarna, är rattfulla.

Droger ökat

Enligt en studie av Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) är den generella trenden under perioden 2008-2021 att droganvändningen i den svenska trafiken har ökat. Fördelningen mellan alkohol- och droganvändning har också ändrats. Medan andelen som har använt droger har ökat, har andelen som berusat sig med alkohol snarast minskat.

I den svenska trafiken är det framför allt amfetamin och cannabis som används, ungefär till lika stor del.

– Det finns en enorm lobbyism för att legalisera droger. Jag vill verkligen betona hur viktigt det är att svenska folket får upp ögonen för vad en eventuell legalisering skulle innebära i praktiken. Om man bara ser till trafiken finns det ingenting ens i närheten av positivt, säger Staffan och fortsätter:

– De som tar uppåttjack, så som amfetamin, överskattar dessutom lätt sin förmåga, vilket blir farligt i trafiken.

Samma studie pekar just på sambandet mellan legalisering av droger och ökade olyckor i trafiken. På flera håll i världen där man legaliserat och avkriminaliserat cannabis, så som Kanada och vissa delstater i USA där Colorado och Washington var först ut, har droganvändningen ökat generellt bland befolkningen och även i trafiken.

– Är det lagligt minskar tröskeln för att även använda det i trafiken. På ställen som legaliserat droger har man kunnat se att antalet trafikolyckor med konstaterad droganvändning har ökat med det dubbla, avslutar Staffan.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se