Pension – har du koll på juridiken?

Vi lever längre och därför är behovet av ett eget sparande till pensionen större än någonsin. Om vi vill kunna bibehålla en ekonomisk standard behöver vi själva skapa möjligheten till det genom sparande. Detta faktum har nog de allra flesta koll på vid det här laget.

De allra flesta har nog även koll på att hur vi väljer att placera pengarna, vilka risker vi tar med vårt sparade kapital och vilka kostnader som tas från kapitalet är viktigt. Det spelar stor roll för hur stor påse pengar vi har när det är dags att stämpla ut från jobbet för en livslång semester.

Men har du koll på juridiken? Vad händer om jag går bort innan jag hunnit ta ut pengarna själv? Vem eller vilka av mina efterlevande vill jag ska få ta det av mitt kapital? Vem har ens möjligheten att stå som förmånstagare på mina pensionsförsäkringar? Kan jag dela upp kapitalet på flera förmånstagare? Frågorna vi borde ställa oss är många. Allt för att se till att våra efterlevande får så bra möjligheter det bara går om det värsta händer.

En viktig del, förutom vem som får ta del av pengarna, är att se om det finns förfoganderätt på pensionsförsäkringarna. Inte bara fram till dess att du tar ut pengarna, utan även efter påbörjat uttag. Med förfoganderätt kan förmånstagaren själv bestämma om de vill att kapitalet fortsätter betalas ut i den takt som gällde från början, ändra utbetalningstiden eller helt vänta med att ta ut kapitalet. Beroende på förmånstagarens ekonomiska situation i övrigt kan det göra mycket för den som tar emot utbetalningarna, både ekonomiskt och skattemässigt. Kanske finns det ett mer passande sätt? Tänk även till kring om du vill att eventuella utbetalningar ska klassas som enskild egendom. Om du tänkt på dessa frågor har du kommit långt i att ge efterlevande bästa möjliga förutsättningar.

Sen hoppas vi alla att vi får leva ett långt och friskt liv och själva sätta sprätt på pengarna!

David Ekelund, Skandia

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se