Hammarö vill förbättra besöksnäringen

I januari 2022 startade Hammarö kommun projektet Destination härliga Hammarö i syfte att utveckla besöksnäringen på ön. Nu under våren, ett år senare, har projektet nått sin slutpunkt. 

– Nu har vi ett gediget material som jag hoppas kunna jobba vidare med, säger Annika Axelsson, besöks- och näringslivsansvarig. 

Projektet Destination härliga Hammarö, med stöd av Leader närheten och EU:s landsbygdsprogram, syftade till att utveckla och lyfta besöksnäringen i kommunen. Projektet startade i januari 2022 och har bestått av olika delar, berättar Annika Axelsson, besöks- och näringslivsansvarig på Hammarö kommun.

– Första delen var att vi bjöd in privatpersoner, näringsidkare, entreprenörer, tjänstepersoner och politiker till fem workshops. Där fick vi tänka utanför boxen, säger hon.

Syftet och målet med workshopparna var att identifiera och tillgängliggöra unika värden och upplevelser för besökare och kommuninvånare i Hammarö kommun.

– Utifrån det har vi nu ett gediget material som jag hoppas kunna jobba vidare med.

Annika menar att det, i det stora hela, handlar om att fråga sig hur Hammarö kommun vill upplevas av besökare och hur de kan arbeta vidare med det.

Kulturvandring

En annan del i projektet var att skapa en kulturvandring på Hammars udde. Där har man nu förbättrat tillgängligheten, tydliggjort skyltningen och satt ut QR-koder.

– Med QR-koderna kan man gå en promenad i området och få veta mer om platsen direkt när man står i den miljön, berättar Annika.

Inom projektet har Hammarö skärgårdsmuseum kunnat satsa på att bevara gammal fiskekultur genom att bland annat bygga två nya bodar, en fiskebod och en isbod. Hammarö kulturbygd har också kunnat dra nytta av projektet. Där har man bland annat skapat en ny, gemensam, webbplats i syfte att samla och tillgängliggöra platser, byggnader och upplevelser i området för besökare.

– Även kommunen behövde få till en hemsida under Visit Värmland. Den vi hade var väldigt underutvecklad och vi behövde ta fram fler bilder.

I arbetet med att ta fram en bildbank till den nya hemsidan kom man i kontakt med fotointresserade Erik Edgren, som var på jakt efter en ny praktikplats för sin dagliga verksamhet.

– Då såg vi till att göra om i projektet så vi kunde tillhandahålla honom en kamera. Han har nu tagit lokalt förankrade bilder som vi använder i vår marknadsföring. Den delen av projektet blev ett riktigt Kinderägg – det blev inte som vi hade tänkt från början men Erik stärktes som person och idag har han det som sitt uppdrag, att ta fram bilder som vi kan nyttja. Det är ett fantastiskt samarbete, tycker jag.   

Arbeta vidare

Besöksnäringen har historiskt sett inte varit en prioriterad fråga, rent politiskt, i kommunen, menar Annika.

– Vi har så klart välkomnat våra besökare men vi har inte jobbat extra för att visa upp det vi har. Vi har nästan varit lite hemliga av oss.

Projektet avslutades i mars i år, men Annika hoppas kunna arbeta vidare med det de fått fram.

– Ett första steg är att ge ökad kunskap till våra politiker. Jag kommer till exempel ha en workshop i början på maj med kommunstyrelsen. Vi har fortfarande en resa att göra, men nu har vi tagit en riktning och sakteligen har det skett en ganska stor förändring, avslutar hon.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se