Vårsopningen har startat

Varje vår sopar kommunerna bort sand och grus som lagts ut för att minska halkan under vintern. Då vårsopningen har startat vill Karlstad kommun komma ut med några direktiv.

Flytta bilen

För underlätta vårsopningen, flytta på din bil om du ser att det snart ska sopas. Ibland framgår det av skyltar, men turordningen för olika områden är också tillgänglig för alla på kommunens hemsida. Undvik också att ha släpvagnar, båtar och husvagnar parkerade på vägen.

Vissa parkeringsplatser kommer stängas av för att det ska vara möjligt att sopa. Skyltar kommer sättas ut i området när det är dags att sopa där.  

Sopa utanför ditt hus

Att sopa upp gruset på trottoaren utanför ditt hus, är ditt eget ansvar som fastighetsägare. Det grus du själv sopat upp kan du lämna av på Djupdalens återvinningscentral.

Gång- och cykelbanor först

Vårsopningen inleds med att sopa prioriterade gång- och cykelvägar samt Klarälvsbanan. Därefter sopas övriga gång- och cykelvägar och slutligen bostadsområden. Det går inte att säga någon preliminär tid för de olika områdena, utan det hävisas till turordningslistan.

Källa: Karlstad kommun

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se