Så firades Mors dag 1920

I år infaller Mors dag söndagen 28 maj. Du kanske brukar fira dagen med tårta och blommor. Men vet du egentligen hur dagen firades för över 100 år sedan eller varför den kom till?

Första gången Mors dag firades på allvar var år 1919, på initiativ av bland andra författaren Cecilia Bååth-Holmberg, som fann inspiration från USA.

Efter första världskriget var Sverige under förändring och Mors dag kan ses som ett resultat av 1900-talets sociala och ekonomiska modernisering. Folkhemmet stod för dörren och firandet av Mors dag är ett uttryck för hur man ansåg att den svenska kärnfamiljen skulle se ut i välfärdssamhället som började spira under 1900-talet. Samma sak gäller för Fars dag, som började firas år 1930.

År 1920 gavs det lilla häftet Mors dag ut, med instruktioner för hur dagen kunde firas hos gemene man. Under dagen skonas mor bland annat från hushållssysslor, vilket var ovanligt på denna tid.

Cecilia Bååth-Holmberg menade att sista söndagen i maj var en passande dag att fira mor, då det hunnit komma gott om blomster att plocka och ge bort. Sedan dess har traditionen hållit hårt på sista söndagen i maj. I praktiken dröjde det emellertid några decennier innan dagen firades i större omfattning.

Utdrag ur häftet Mors dag

  1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
  2. Mor hälsas på morgonen med sång av barnen.
  3. Hon bjudes före uppstigandet på godt kaffe och bröd, beredt av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
  4. Hon beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
  5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar. Något vackert läses upp, utantill och ur detta häfte, och hjärtats tack bringas Mor, som är hemmets sammanhållande kraft. Barnen utbedja sig för Mors förlåtelse för all ohörsamhet och bristande tacksamhet, för allt som vållat Mor sorg, suckar, bekymmer och svårigheter.
  6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållits på Mors dag.

Källa: Herlitz, Gillis: Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet, 2007.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se