4H-gården rustas upp

4H-gården ska genomgå en om- och tillbyggnation. Första spadtaget är gjort för mer utrymme för djuren, en modern tillbyggnad och helt ny lekyta.

– Det är en enorm lättnad och jättespännande att det äntligen händer, säger Maud Jakobsen, gårdsföreståndare.

4H-gården har funnits på Gräsdalen i Karlstad sedan 1984. Den är ett populärt besöksmål för djurintresserade och föreningen erbjuder allt från ridskola till barnkalas och studiebesök. Då verksamheten sedan länge har växt ur sina lokaler och för att djurhållningen ska följa de lagkrav som finns tog kommunen under 2021 beslut om en om- och tillbyggnation. Den 26 april i år togs det symboliska första spadtaget.

– Vi har jobbat för det här i tio år. Lokalerna är gamla och lite jobbiga att arbeta i. Nu är det en enorm lättnad och jättespännande att det äntligen händer. Nu får alla djur stora utrymmen och bra hagar, det känns bra, säger Maud Jakobsen, gårdsföreståndare på 4H-gården.

Arbetsmiljö

Projektet omfattar en om- och tillbyggnad av 4H-gårdens befintliga servicebyggnad och stall, samt nybyggnad av fristående småstall och komplementbyggnader. Huvudbyggnaden ska byggas om och byggas ut för att skapa större och mer funktionella ytor för verksamheten. Personalutrymmen byggs ut för att skapa mer moderna och tillgänglighetsanpassade lokaler. Det kommer att bli nya omklädningsrum, kafeteria, ny samlingslokal, toaletter och kontor. Projektet syftar även till att tillgodose och förbättra verksamhetens arbetsmiljö, bland annat med hänsyn till hantering av gödsel, foder och annat.

– Det känns väldigt kul att projektet är igång. Det kommer att bli en bättre och trevligare boendemiljö för djuren, anpassad efter Jordbruksverket och länsstyrelsens krav. En mycket efterlängtad upprustning till moderna och förbättrade lokaler blir ett lyft för både personal och besökare, säger Robert Halvarsson, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Lekyta

I samband med byggnationen ska även en helt ny lekplats byggas i anslutning till huvudbyggnaden.

– Vi kommer att sätta upp klättermiljöer. Det har inte riktigt funnits någonting alls innan och en lekyta var också ett önskemål från verksamheten. Det gör att området kan bli mer av en samlingsplats. Det känns jättebra att den placeras i den här miljön, i anslutning till djur och natur, säger Monika Bubholz, teknik- och fastighetsnämndens ordförande.

Maud Jakobsen anser att man haft ett bra samarbete mellan verksamhet och kommun i förarbetet.

– Vi har fått vara med i hela processen, tittat på ritningar och gett förslag, så jag känner att vi har blivit lyssnade på.

50 år

Under projektets gång kommer ridskoleverksamheten pågå parallellt med bygget i tillfälliga lokaler. Övrig verksamhet kommer att vara tillfälligt pausad, då de flesta djuren kommer vara inackorderade på andra platser under byggnationen.

Projektet startade i april och beräknas vara klart i december, vilket Maud hoppas lite extra på.

– Föreningen fyller 50 år i år så det skulle ju vara kul om det hann bli klart på rätt sida årsskiftet, säger hon.

Totalentreprenör för projektet är 5snickare. Budgeten är 22 miljoner kronor.

Projektet med om- och tillbyggnation av 4H-gården startade i april och beräknas vara klar i december. Foto: Lisa Harkman

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se