Skoghalls centrum i utveckling

Arbetet med att utveckla Skoghalls centrum är i gång. Efter sommaren hoppas kommunen ha ett färdigt gestaltningsprogram som visar förslag på konkreta åtgärder, baserade på önskemål från, bland annat, Skoghallsborna själva.

– Dels vill man ha mer grönska, det var alla överens om, berättar Hanna Pjevic, planarkitekt på Hammarö kommun.

Hammarö kommun har tagit omtag i arbetet med att utveckla Skoghalls centrum. 2021 togs en centrumplan fram för att få ett mer levande centrum som förhoppningsvis också skulle ge näringslivet en skjuts, berättar Hanna Pjevic, planarkitekt på Hammarö kommun.

– Men den centrumplanen blev inte som man hade hoppats samtidigt som man insåg att man hade utgått från ett gammalt gestaltningsprogram där de flesta åtgärderna redan var genomförda.

Nu gör man om och gör rätt genom att först ta fram ett nytt gestaltningsprogram med hjälp av en arkitektfirma.

– Vi gick ut med anbud till flera arkitektfirmor, men det var till slut Tengbom arkitekter som fick uppdraget, berättar Hanna och tillägger:

– Tengboms uppdrag är att arbeta fram ett förslag som är genomförbart. Det ska inte vara ett förslag som kommer att kosta flera miljoner kronor att genomföra, för det kan vi inte.

Ett gestaltningsprogram beskriver, på ett ingående sätt, vision och riktlinjer för utformningen av ett område.

Referensgrupper

För att ta reda på hur Skoghalls centrum kan och ska utvecklas har man tagit hjälp av många.

– Arkitektfirman var här första gången i januari i år. Då hade vi en referensgrupp med tjänstepersoner från kommunen som hade en workshop och sedan hade vi en stadsvandring. Sedan kom de tillbaka i mars – då hade vi en referensgrupp bestående av Centrumföreningen Skoghall Hammarö, våra trygghetsvandrare och kommunpolisen. Vi intervjuade också niondeklassare från Mörmoskolan för att få de äldre ungdomarnas perspektiv på vad de tycker om centrum och hur det ska utvecklas.

Man tog också in synpunkter från medborgarna genom att bjuda in dem till en träff på torget.

Vad fick ni in för synpunkter?

– Dels vill man ha mer grönska, centrum upplevs lite tråkigt och grått. Det var alla överens om. Sedan vill man gärna ha någon form av uteservering på somrarna.

Tengbom arkitekter är ännu inte färdiga med sitt arbete men Hanna berättar att de gjort en första presentation i kommunstyrelsen.

– Tanken är att de ska komma tillbaka i augusti och ha en ordentlig genomgång. Förhoppningsvis godkänns gestaltningsprogrammet då också.

Vad arkitektfirman kommit fram till vill Hanna inte avslöja innan det godkänts, men hon säger att hon tycker att det ser lovande ut.

– Det är rimliga och bra åtgärder de har kommit fram till. De har verkligen tagit hänsyn till platsens karaktär och de har tänkt mycket i mänsklig skala, alltså skalat ner det till hur det ska upplevas av den som är gående, den som är cyklist och så vidare.

Åtgärder

Om gestaltningsprogrammet godkänns finns det dock ingen tidsplan för när åtgärderna ska vara gjorda.

– Det får man ta ställning till när programmet godkänts och det är upp till politiken när de uppdragen kommer. Det kommer även att ske etappvis när det väl är dags. Men man har gett uppdraget att ta fram ett gestaltningsprogram, så målet är ju att det ska genomföras, säger hon och tillägger:

– När gestaltningsprogrammet godkänts är intentionen att det kommer ett uppdrag om att arbeta fram en centrumplan som då utgår ifrån det nya gestaltningsprogrammet.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se