Kommunen får 58 miljoner till förbättrad cykel- och kollektivtrafik

Karlstad kommun får 58 miljoner kronor av Trafikverket för att ge bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik. /Foto: Trafikverket

Karlstad kommun får 58 miljoner kronor av Trafikverket för att ge bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik i samband med att snabbusslinjen byggs ut.

Snabbusslinjen ska byggas ut från Rud via Kronoparken och Karlstads universitet till Välsviken, en sträcka som många reser med buss redan nu. Genom projektet förbättras områden omkring hållplatser med exempelvis cykelparkering och ger större möjligheter till byten mellan cykel, buss och tåg.

– Vi är glada att även Trafikverket tycker att det är en viktig satsning vi gör här i Karlstad. När vi gör det enklare att resa kollektivt och att ta sig fram till fots och med cykel så kan Karlstad växa hållbart och bida till att Karlstad blir klimatneutralt 2030, säger Monika Bubholz (MP), Karlstads kommun.

Sedan tidigare har Karlstadsstråket byggts från Rud till Karlstads centrum och nu senast till det nya bostadsområdet Jakobsberg. Nu ska det alltså byggas ut österut från Rud.

Förutom de 58 miljoner kronor som Trafikverket har beviljat i bidrag satsar Karlstads kommun 65 miljoner kronor. Projektet planeras börja byggas under 2024 och görs i samverkan med Region Värmland.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se