Stipendium ska locka fler domare

Värmlands fotbollsförbund har fått ta emot ett stipendium på 50 000 kronor från Skandias stiftelse Idéer för livet. Från vänster: Lena Janson, Skandia, domare Brandi Ndayizeye och Linnea Furufors samt Claes Tarander, Skandia. Foto: Privat

Det behövs fler unga domare i Värmland. Nu har Värmlands fotbollsförbund tilldelats 50 000 kronor från stiftelsen Idéer för livet, för att försöka få fler att utbilda sig till domare.

– Vi gör allt för att försöka sänka trösklarna, säger kanslichef Niclas Johanson.  

Även om det ännu inte råder domarkris i länet har den nedåtgående trenden varit tydlig de senaste åren. Förra året genomgick omkring 800 personer det första steget i domarutbildningen i Värmland, för att döma matcher som spelas 5 mot 5 eller 7 mot 7. Men endast 27 valde att genomföra steg två, för att döma matcher 9 mot 9 eller 11 mot 11.

Det är oroväckande, menar Värmlands fotbollsförbunds kanslichef Niclas Johanson. Han berättar att de ställde sig frågan hur de kunde överbrygga detta och få fler att fortsätta döma fotboll i högre åldrar. Svaret blev Skandias stiftelse Idéer för livet som ger stöd till idéer på förebyggande insatser som ger barn och unga chansen till bättre hälsa och tryggare liv.

– Vi ansökte och blev beviljade 50 000 kronor.

Niclas menar att det finns flera trösklar som de unga domarna möter, som kan vara avgörande för om de fortsätter sin domarutbildning eller inte. En av dem är att de som vill vidareutbilda sig till domare på högre nivå får bekosta det mesta själv, allt från domarkläder till kursavgifter.

– Med dessa medel som vi fått från Skandias stiftelsen kan vi nu bjuda på gratis domar-kit bestående av strumpor, byxa och två tröjor till dem som väljer att gå nästa steg i utbildningen. Vi kan också reducera avgiften kraftigt på de kurser som domarna måste gå varje år, berättar han.

Mentorskap

Med pengarna från stiftelsen kan de även jobba mer med mentorskap för de unga domarna.

– Ibland kan det vara lite ensamt att vara domare, därför vill vi ordna så de alltid har någon mer erfaren domare de kan prata med och få stöd från. Vi vill kunna hjälpa både ekonomiskt och utvecklingsmässigt.

Under året kommer man att utvärdera projektet för att se hur man ska göra till nästa år, men redan nu har man märkt att det är fler som valt att fortsätta sin utbildning jämfört med förra året.

Det är första gången den rikstäckande stiftelsen Idéer för livet delar ut ett stipendium för domarutveckling.

– När man pratar fotboll kanske man i första hand tänker på spelare, men har vi inga domare som fortsätter så kan vi, i förlängningen, inte spela matcher heller, säger Niclas.

Claes Tarander på Skandia i Karlstad ser positivt på stipendiet till Värmlands fotbollsförbund.

– Förhoppningsvis kommer man kunna se en positiv kurva av den här satsningen och sprida den till andra fotbollsförbund i Sverige.   

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se