En av landets största solcellsparker kan bli verklighet i Värmland

Jonas Dahlgren är projektutvecklare på Ilmatars kontor i Karlstad. I Grums kommun planerar företaget bygga en av landets största solcellsparker. Foto: Ilmatar.

En av Sveriges största solcellsparker planeras att byggas i Värmland. 350 hektar av barkborreskadad skog ska ge plats åt parken som ska generera el motsvarande 17 500 villors årsförbrukning. Ilmatar, som står bakom planerna, öppnade kontor i Karlstad för snart ett år sedan och har slutit ett 50 år långt arrendeavtal med markägarna.

Den planerade solcellsparken kommer att vara placerad i Grums kommun.

– Det är en produktionsskog där de haft stora problem med barkborrar och varit tvungna att avverka en del i förtid, berättar Robert Wedmo, utvecklingschef på Ilmatar, om den uttänkta platsen och markägarna.

Varför just Värmland och Grums?

– Dels handlar det om att ni har en del storskalig industri i Värmland och dels såg vi en möjlighet med markägarna, som dessutom har närhet till en av de större ledningarna som kan ta emot den ström som vi planerar att generera i solcellsparken. Det är en imponerande anläggning som vi har för ambition att bygga, även för oss.

Valet av plats är viktig, säger Robert.

– Eftersom parkerna vi bygger blir stora försöker vi hitta ställen med låga naturvärden. Vi vill också att det ska vara ett avstånd till närboende – parken ska helst ligga ur vägen för folk, men ändå vara till nytta.

Parken innebär också en förändring av landskapet.

– Det blir fortfarande en biologisk mångfald på platsen eftersom vi kommer så in gräs som tillhör den ängsflora som är typisk för Värmland. Parken kommer inte vara inhägnad så marken kommer fortfarande vara tillgänglig för naturen och djuren.

Arrendeavtal

Företaget planerar och projekterar solcellsparker på olika platser runtom i landet och har sin bas i södra Sverige. 2022 öppnade man ett nytt lokalkontor i Karlstad och anställde Jonas Dahlgren som projektutvecklare.

– Det hela började med att Ilmatar såg vinningen i att utveckla solenergin i området runt Vänern, där det är väldigt mycket sol i förhållande till många övriga delar av landet, säger Jonas.  

Han berättar att man i våras tog i hand med markägarna i Grums och tecknade ett 50 år långt arrendeavtal på ungefär 350 hektar skogsmark.

– Det blev en väldigt bra lösning för alla parter. Markägarnas gård kan leva vidare eftersom de får en intäkt i 50 års tid och de säkerställer och skapar biologisk mångfald i området som tidigare inte funnits.

Tillstånd

I höst kommer man påbörja processen för det miljötillstånd som är nödvändigt för fortsatt arbete framåt i Grums.

– Sedan är det också en ansökningsprocess för att få koppla upp oss på stamnätet. Om fem år kan vi börja bygga om vi har maximal otur. Om två år kan vi börja bygga om allt går som på räls, säger Robert.

Men det är inte bara mark i Grums kommun som är aktuell för framtida solcellsparker i Värmland, avslöjar Jonas.

– Vi har till exempel avtal tecknat för 100 hektar i Väse, sedan pågår förhandlingar på olika håll i Värmland. Jag har jättemycket att jobba på här. Det har varit en fantastiskt rolig resa så här långt – och den har bara börjat, avslutar han.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se