IF metall ser en stabil arbetsmarknad trots lågkonjunktur

Björn Henriksson, avdelningsordförande IF Metall Värmland. /Foto: Helena Lundberg

IF Metall ser ett fortsatt högt tryck och inga större varsel på arbetsmarknaden – det ekonomiska läget till trots. Däremot tampas förbundet med långvariga dilemman i form av kompetensbrist och leveransproblem.

Vid KHaktuellts besök på IF Metall i Karlstad, i slutet på augusti, har året hittills sett bra ut för förbundet.

– Man talar mycket i media om att det är lågkonjunktur, men det ser inte riktigt vi. Vi kan se det i vissa branscher, men över lag är det ett fortsatt tryck och inga större varsel. Det söks folk fortfarande och arbetsmarknaden rullar på än så länge, säger Björn Henriksson, avdelningsordförande IF Metall Värmland.

Även resten av året verkar stabilt.

– Vi ser inte att det är på väg nedåt än. Det är klart att man bara kan sia, men än så länge ser det hoppfullt ut.

Däremot kan förbundet se tvetydiga signaler. Bilindustrin står still, menar Björn, då sämre tider gör att folk hellre reparerar än köper ny bil. Företag som däremot går bra är de som tillverkar badrumsmoduler och, framförallt, de som gör krigsmateriel till försvarsindustrin.

– De får många ordrar, kan utöka och anställa mer personal. Problemet är att det saknas tillräckligt med kompetent personal. Likaså saknas det kompetenta bilmekaniker nu när bilverkstäderna får mer att göra.

Det stora kompetensgapet är något förbundet har tampats med länge och är således ett fortsatt bekymmer. Yrken som behövs mer av just nu är, enligt Björn, bland annat svetsare, NC-operatörer och bilmekaniker.

– Intresset att utbilda sig är lågt, vilket delvis har sin grund i branschens dåliga rykte. Bilden av att man går in i en mörk gruva lever kvar – men industrierna ser inte ut så längre.

Björn lyfter också problematiken med att många flyttar på sig om de erbjuds högre lön och att arbetsgivarna tar in inhyrd personal för att fylla upp kompetensbristen.

– Det är en negativ trend med många konsekvenser. Det är kostsamt att hyra in personal och man lägger dessutom kompetens i ett annat företag.

Leveransproblem

Något som länge varit på tapeten inom förbundet är leveransproblemen. De var högaktuella under pandemin, fick nytt syre under invasionen av Ukraina och är fortsatt stora.

– Vi ser inte att ordrarna minskar i omfattning, utan de ligger kvar. Problemet är att man inte får hem materialet. Detta slår såklart olika beroende på var man befinner sig i leveranskedjan, säger Björn.

Leveransproblematiken skapar inte minst en stor halvledarbrist, då varje enskild elprodukt ofta kräver hundratals av olika slags halvledare. I takt med att produkterna blir allt smartare behövs också allt fler halvledare – och i fler produkter.

Träffa medlemmar

Förbundets stora fokus ligger nu på att komma ut och träffa medlemmar.

– Detta är en brist sedan pandemin, så detta kommer vara ett av våra stora fokus framgent. Det är roligt att synas ute och fråga hur man kan hjälpa till. Det är också en av förbundets grundpelare – att vi ska rekrytera medlemmar, säger Björn.

Medlemsantalet håller förbundet relativt stabilt, men däremot har de tappat förtroendevalda.

– Detta är inte unikt för Värmland, utan för hela förbundet. En orsak kan vara att det har blivit svårare att komma ifrån arbetsplatserna, då det är tight bemanning. Jaget har också blivit större i samhället, man ser mer till sina egna intressen såvida det inte rör specifika sakfrågor, och det är svårt att få folk att engagera sig.

I Värmland har man dock nått upp till årets mål vad gäller antal förtroendevalda.

– I fjol var vi 34, nu har vi kommit upp i 45, så det känns som att vi är på väg åt rätt håll, avslutar han.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se