En natur i förändring

Jakt är att ta del av naturens skafferi. Så här långt har jag hunnit med jakt på råbock och fått förmånen att delta i årets björnjakt. Björnjakten som var lyckad för jaktlaget fick mig att reflektera över hur otroligt stora förändringar som sker i viltstammarna under ett jägarliv.
Jag är nu inne på mitt trettioåttonde år som jaktvårdskonsulent i Svenska Jägareförbundet. Ingen hade 1986 när jag började min anställning kunnat ana att vi 2023 skulle ha så stora och livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren att vi skulle ha en omfattande skydds- och licensjakt på dem. På den tiden handlade det mesta om att komma till rätta med en alltför stor älgstam. Nu är det i stället älgen som är på väg att rödlistas! Allt beroende på att vi idag har ett storskogsbruk som inte tål klövvilt. Vargen får ofta skulden för utvecklingen. Vargen är givetvis ett problem för oss jägare eftersom vargen dödar våra jakthundar, men det är storskogsbrukets krav på alltför hög avskjutning som lett fram till dagens situation. I stora områden i Sverige finns det i princip inte utrymme för älgjakt längre. I Värmland är situationen något bättre men även här är utvecklingen oroande. Det är tragiskt eftersom älgen är ett fantastiskt djur, turistmagnet och ryggraden i svensk viltförvaltning.

Man kan räkna upp många tidigare ovanliga arter som ökat och numera ses som problem, till exempel säl, skarv, grågås, sångsvan och tranor. Vem hade 1986 kunnat gissa att vi skulle tvingas till skyddsjakt på trana och sångsvan? Skogsharen som blir vit på vintern går i motsatt riktning. Den klarar inte klimatförändringarna speciellt bra.

Mitt intresse för jakt och vilda djur har inte bara varit mitt yrke, det är också min fritid. Jag har haft förmånen att årligen följa och fotografera den vita moderlösa älgkalvens utveckling till traktens största tjur och dessutom se hur han nu påverkas av ålderns höst. För en älgtjur är 14 år en aktningsvärd ålder och hans hornkrona har nu krympt. Lodjurshanen som jag filmat och fotograferat i flera år är försvunnen, han fick rävskabb. Men i BBC:s och SVT:s serie ”Sveriges hjärta” som finns att se på SVT play finns han förevigad.

Jag önskar att fler kunde få uppleva och förstå jaktens och naturens tjusning. Jakt är för mig som jägare så mycket mer än själva skottet.

Gunnar Glöersen, Svenska Jägareförbundet.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se