Värmland framstående i den gröna omställningen

Den 1 december kommer 450 mil väg i Sverige att öppnas upp för att köra med 34,5 meter långa transporter.

Den gröna omställningen är ett högaktuellt ämne inom transportbranschen och man talar mycket om övergången till el och gas och hur bränslefrågan ska se ut i framtiden. Men hållbarhet handlar om så mycket mer än det.

– Det gäller till exempel att ha vägar anpassade efter långa fordon och full kapacitet på de fordon som åker, säger Per Broholm, regionchef.

Ett hett diskuterat ämne inom åkeribranschen är den gröna omställningen och många nya laddstationer för tunga fordon är att vänta runt om i Värmland kommande åren. En fungerande laddinfrastruktur är helt avgörande för åkeriföretag som vill övergå till mer hållbart bränsle, menar Per Broholm, regionchef på Sveriges åkeriföretag.

I framkant

Utifrån beslutet att bygga åtta nya laddstationer för tunga fordon i Värmland, med Länsstyrelsen som bidragsgivare, var det den 8 september invigning av den första av dessa – placerad på Bråtebäcken i Karlstad.

– De håller på för fullt och resterande stationer är inom planering. Det finns också en plan för ännu fler stationer och det kommer komma ut en ny ansökningsperiod under hösten där man får ansöka om pengar till fler stationer, berättar Per.

Även planeringen för biogasanläggningar är igång, även om Per menar att utvecklingskurvan stannat upp lite för tillfället.

– Idag finns det några etablerade biogasanläggningar runt om i Värmland, bland annat en på Bråtebäcken sedan två-tre år tillbaka. I Kristinehamn är det en på gång och det finns byggplaner på flera ställen.

Är Värmland fortfarande i framkant när det gäller detta?

– Absolut, det är vi! Även när det gäller så kallade fair transports, det vill säga hållbara transporter. Det är allt fler kommuner som börjar ställa krav i relation till transportköpare vad gäller miljötänk, trafiksäkerhet och sociala villkor. I Värmland har vi några aktörer som är väldigt i framkant i den gröna omställningen och det drar med sig de andra också. När någon är drivande är det lätt att hänga på.

Ändå kan vägen kännas lång, framhåller Per.

– Det är lite bekymmer med politiken nu. Vi hade en långsiktig planering fram till 2030, men sedan gör ny regering och nya beslut att det blir stökigt, så det är väldigt frustrerande. Miljömålen står kvar, men vägen dit är oklar. Det tar tid och det blir många steg bakåt.

34,5 meter

Det finns fler aspekter kopplat till den gröna omställningen som diskuteras inom åkeribranschen. Ett starkt exempel är rätten att åka med längre fordon som kommer införas den 1 december. På cirka 450 mil väg, och utöver detta vissa anslutningsvägar och kommunala vägar, kommer man få lov att köra med 34,5 meter transport istället för 25,25 meter som är det längsta idag.

Vad innebär detta för åkeribranschen?

– Det är väldigt positivt för miljön, eftersom antalet transporter hela tiden ökar. Med detta nya beslut kommer varje transport kunna köra en större volym, vilket medför både mer effektiva transporter och minskad klimatpåverkan. Detta startar i liten skala och kommer med tiden utökas. För att lyckas med detta fullt ut behöver vi ha stöttning genom en långsiktig politik.

Enligt Trafikverkets uträkningar innebär långa transporter att utsläppen från den tunga lastbilstrafiken kan minska med fyra till sex procent. Likaså kommer transportkostnaden att minska, vilket kan stärka konkurrenskraften i näringslivet.

– När man pratar hållbarhet blir det lätt att man pratar om vad man har för bränsle i tanken, men det finns så mycket mer. Till exempel gäller det att ha vägar anpassade efter långa fordon och full kapacitet på de fordon som åker, avslutar Per.

Per Broholm, regionchef på Sveriges åkeriföretag. /Foto: Privat

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se