Funktionsstödboende nära taktätt

Arbetet med det nya funktionsstödboendet i Forshaga fortsätter. Trots en mindre försening rullar projektet på och inom kort kommer man börja mura fasad.

– Jag skulle säga att vi har kommit knappt halvvägs, säger Johan Zetterman, platschef på Elms byggnadsfirma AB.

Det var i december förra året som markarbetena startade på Grossbolsgatan i Forshaga, där det nya funktionsstödboendet nu så sakteliga börjar få sin form. Boendet kommer att bestå av en huvudbyggnad, Hus B, med kontorslokal gemensam matsal och kök, tre mindre byggnader med totalt 11 lägenheter, två förråd och ett miljöhus. Projektet är en partnering mellan Forshagabostäder AB och Elms byggnadsfirma AB men även vård- och omsorgsförvaltningen, som kommer bedriva verksamheten på boendet, har varit med och lämnat önskemål om hur man ska kunna använda lokalerna och boendena.

– De har varit med och deras önskemål har styrt hur vi gjort. Arkitekten är Cadden Ab, berättar Örjan Nässlander, vd för Forshagabostäder AB.  

Förhöjd mark

Projektet försenades ungefär tre månader under det inledande markarbetet, berättar Örjan.

– Vi stötte på berg i marken som ingen hade upptäckt under de inledande sökningarna. Vi valde då att spränga för vatten och avlopp, men inte för husgrunderna. Detta gjorde att vi fick höja husgrunderna något, säger han.

Sedan dess har projektet rullat på.

– Jag skulle säga att vi har kommit knappt halvvägs. Tre av byggnaderna är nu taktäta och nu lägger vi råspont och papp på det sista. Nästa vecka (vecka 38 reds. anm.) kommer vi att börja mura fasader, berättar Johan Zetterman, platschef på Elms byggnadsfirma AB.

Förutom murad fasad i ljus kulör får byggnaderna mörkgrått plåttak och mörka fönsterpartier.

– Vi valde plåt för att det håller väldigt länge, även om det är en dyrare installation. Det gäller egentligen alla materialval vi gjort – detta kommer bli hus som kan leva väldigt länge. Över tid kommer det vara ett bra ekonomiskt val, säger Örjan.

Uppvärmningen blir fjärrvärme och solceller kommer att monteras på taken. Invändigt kommer lägenheterna bestå av kök, allrum, toalett och en större sovalkov. Totalt blir varje lägenhet drygt 40 kvadratmeter stor.

– Alla lägenheterna har också en uteplats som vetter åt ett eget håll, så ingen sitter och tittar in i en annan boendes lägenhet. Det är efter önskemål från verksamheten, berättar Örjan.   

Etappvis inflyttning

Inflyttningen kommer att ske i stadier.

– Hus B kommer att flytta in först, eftersom det är verksamheten som ska in där och de behöver etablera sig innan brukarna kommer. Efter det färdigställs husen, och de boende flyttar in, etappvis.

Partneringsamarbetet mellan Forshagabostäder och Elms fungerar väldigt bra, säger både Örjan och Johan.

– Vi kan blanda och ge väldigt mycket mellan våra avtal, det är en stor styrka med partnering, avslutar Örjan.  

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se