“Eleverna ska kunna göra välgrundade val”

18 oktober genomförs Gymnasieforum på Karlstad CCC. Eventet är till för att niondeklassare en överblick över de gymnasieskolor som finns i Karlstad med omnejd. Foto: Privat

Den 18 oktober är det dags för årets upplaga av Gymnasieforum, mässan som vill bidra till välgrundade gymnasieval.

– Det är jätteviktigt med ett sådan här event som dessutom arrangeras på skoltid, säger projektledare Mariah Ljung.

Utbudet av skolor och program är stort när niondeklassare ska välja gymnasium. För att hjälpa eleverna att få en överblick över skolorna i Karlstad med omnejd arrangeras utbildningsmässan Gymnasieforum varje år. Här får närområdets tolv gymnasieskolor presentera sig på lika villkor.

– Alla skolor i Karlstad med omnejd får ställa ut, visa vilka program de har och vilka värden de står för, berättar projektledare Mariah Ljung.

Mässan har genomförts sedan år 2000, de senaste åren i Tingvallahallarna men sedan förra året på Karlstad CCC.

– I och med flytten har vi kunnat utöka så det inte längre bara är en mässa. Här får varje skola även ett eget konferensrum där de har informationspass, så eleverna kan sitta i lugn och ro och lyssna och ställa frågor. Man kan säga att det är en hybrid mellan mässa och konferens.

Eventet locka närmare 4 000 besökare under en dag uppdelat på inbjudna elever från närområdet på dagen och för allmänhet och vårdnadshavare på kvällen. Mariah betonar att Gymnasieforum på CCC bara är en del av flera aktiviteter som kommer göras ute i skolorna under året.

– Man kan se Gymnasieforum som uppstarten på hela gymnasievalsperioden. Syftet är att eleverna ska få en överblick som de sen kan använda sig av framåt till valet. Vi vill att eleverna ska kunna göra ett välgrundat gymnasieval.

Unikt samarbete

Förutom själva mässan har gymnasieskolorna även byggt upp en särskild webbplats tillsammans som ger information om skolorna.

– Webbplatsen har funnits i tre år nu och kom till under pandemin för att ersätta en fysisk mässa. Där har gymnasieskolorna tillsammans bestämt vad som ska finnas med och att allt visas upp på ett likvärdigt sätt.

Tanken var att hålla webbplatsen igång tills fysiska möten kunde återupptas, berättar hon.

– Men så märkte vi att det var ett bra verktyg för eleverna att använda sig av hela året, så vi beslöt att ha den kvar.

Bättre flöde

Årets event på CCC kommer att se likadant ut i år som förra året.

– Vi kommer att göra några småjusteringar, bland annat för att få till ett bättre flöde under dagen och på så vis minska trängseln, men grundkonceptet är detsamma. Vi ska ta med oss allt bra vi gjorde förra året och göra det ännu bättre.

Att Gymnasieforum genomförs på skoltid är en väldigt viktig aspekt, menar Mariah.

– De flesta andra aktiviteter under året, som öppna hus, genomförs på helger eller kvällar. Genom att genomföra det på skoltid, då skolan kan se till att eleverna kommer hit, fångar vi också upp de elever som, av olika anledningar, inte tar sig iväg på aktiviteterna som sker på kvälls- eller helgtid. Den gruppen av elever är inte jättestor, men det är en viktig faktor till varför vi gör detta koncept – att det ska vara likvärdigt för alla, avslutar hon.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se