Pestens tid

Jag möter ofta människor som är rädda för att gå i skogen på grund av vildsvinen. Villaägare är oroliga för gräsmattorna och bönderna för skador på grödor. Den afrikanska svinpesten som nu hittats i Fagersta är knappast något som ökar vildsvinens popularitet. Direkt kom krav på utrotning från några. LRF krävde en omedelbar minskning av stammen med 90 procent.
Det är tveklöst så att vildsvinen orsakar problem i sin jakt på mat, men samtidigt kan man fråga sig var gränsen går. Är det rätt att utrota en inhemsk art för att vi själva har spridit ett virus från Afrika till övriga världen? Det är ju trots allt inte vildsvinens fel att vi sprider ett för dem dödligt virus.
Man vet inte hur smittan kom till Sverige, men misstanken riktas mot vår egen hantering av matavfall. Soptippar, som den i Fagersta, där matavfall lagras öppet är rena smörgåsbordet för vildsvinen. Med den nya vetskapen kan man säga att det bara var en tidsfråga innan vi hamnade i pestens tid.

Motiven för att skjuta bort hela eller stora delar av vildsvinsstammen kopplas nu inte bara till skadorna utan även till sidoeffekterna av själva utbrottet. Inom 1 000 kvadratmeter är det nu förbjudet att röra sig i terrängen. Allemansrätten gäller inte längre. Mot den bakgrunden är det troligtvis lätt att få gehör för kraven att de inte alltid så populära vildsvinen måste bort.

Men frågan man samtidigt bör ställa sig är, vilka andra djur ska utrotas för att de sprider smitta? Fågelinfluensa är en potentiell zoonos, det vill säga kan smitta mellan djur och människor. Får man in den i fjäderfäbesättningar måsta alla avlivas. Harpest är också en zoonos som smittar oss främst via sorkar, myggor och vid kontakt med harar.

Det finns alltså flera allvarliga viltsjukdomar som kan döda stora mängder vilda och tama djur. Några sjukdomar kan dessutom göra oss människor sjuka. Dit hör inte afrikansk svinpest.

Den viktiga frågan blir, ska vi utrota eller kraftigt minska antalet vilda fåglar? Ska vi utrota harar och sorkar? Vi behöver föda upp tamdjur kostnadseffektivt, men ska den verksamheten motivera utrotning av de vilda djuren?

För övrigt är vildsvinen varken farliga eller fula. De är snarare charmiga på sitt speciella sätt och kultingarna är riktigt söta. Dessutom gör den klimatsmarta vildsvinsskinkan sig bra på julbordet.

Gunnar Glöersen, Svenska jägareförbundet

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se