Så vill Forshaga utveckla centrum

Nyligen klubbade kommunfullmäktige igenom en tioårig plan som ska göra Forshaga centrum till en mer inbjudande och trygg plats. Det handlar bland annat om fler sittplatser, mer grönska och en inglasad vänthall.

– Mycket är bra redan idag men det kan bli en lite mer tydlig centrumkärna, säger kommunstyrelsens ordförande, Per Lawén.

I den nya planen vill Forshaga kommun göra centrumkärnan mer trivsam för såväl kommuninvånare som besökare. Per Lawén, kommunstyrelsens ordförande, berättar att planerna för centrums utveckling bygger på en dialog man haft med invånare och näringsliv under en längre tid.

– Vi har försökt involvera så många som möjligt. Det är många som har varit med och tyckt och tänkt och vi har fått massor av idéer och inspel hur vi kan få ett attraktivt centrum i Forshaga. Det handlar bland annat om att man vill ha ett trevligare, öppnare, grönare, lugnare och mer inbjudande centrum.

Bland annat har man tittat på möjligheterna för en ny, inglasad vänthall för busstrafik vid Storgatan, mitt emot Ica.

– Den tänker vi oss att vi skulle kunna påbörja under 2024.

Lekyta

Centrumplanen som tagits fram sträcker sig tio år framåt i tiden.

– Vi har sex miljoner kronor de kommande tre åren för att påbörja arbetet med planen, men det kommer krävas mer och därför håller vi på att titta på investeringspengar, säger Per.

Förutom vänthall handlar det även om torgen som finns i centrum.

– Det handlar om hur vi kan göra dem mer tillgängliga. Exempelvis Järnvägstorget som idag är en rätt kal yta och används ganska lite – där tänker vi att vi skulle kunna fokusera mer på lek, en multifunktionell yta både för invånare och besökare som kommer längs Klarälvsbanan.

Man har även lagt fokus på torget mellan Coop och Ica, där den så kallade centrumbyggnaden ligger.

– Vi har tittat på om man möjligtvis skulle kunna bygga om den fastigheten och göra den lite större på lång sikt.

Per berättar att man, i förarbetet till centrumplanen, pratat med ett tusental invånare, företagare och andra intressenter.

– Det man framför allt lyfter fram är att mycket är bra redan idag men man vill se ett lite nyare, fräschare centrum och fler ställen att mötas på. Mycket av det som folk vänder sig till oss om är att de vill ha fler sittplatser, fler mötesplatser där man kan träffas, stanna upp för att prata eller sitta ner och umgås med andra.

En annan viktig aspekt är tryggheten.

– Självklart vill man kunna känna sig trygg när man vistas i vårt centrum. Därför ser vi nu över var det finns möjlighet att sätta upp lämpliga kameror i kommunen. Det är en åtgärd som ska vara förebyggande men också bidra till trygghet. Övervakningskamerorna omnämns dock inte i centrumplanen.

Skyltning

Forshaga kommun har idag ingen genomgående skyltpolicy. Det finns många olika varianter på skyltning inom centrum, därför kommer man även se över skyltningen i kommunen för att den ska bli tydligare och mer enhetlig.

Arbetet med att skapa det nya Forshaga centrum kommer att ske etappvis under en längre tidsperiod. Under 2024 planerar man att gå vidare och göra en plan även för Deje.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se