Erik Lundh

Skog avverkas på Tuggelite – drabbat av granbarkborre

Stor del av skogen i Tuggeliteområdet är tvunget att tas ner. Detta på grund av att många träd angripits av granbarkborre och riskerar att falla. Avverkningen börjar idag och väntas pågå i 2–3 veckor. Området vid Tuggelite spårstation och från grillplatsen vid hinderbanan ned mot Tuggeliteskolan kommer att slutavverkas. Det innebär att alla träd kommer …

Skog avverkas på Tuggelite – drabbat av granbarkborre Läs mer »

Företag tävlar om att bli årets cykelvänligaste arbetsplats

För att uppmuntra arbetsplatser som vill göra det lätt för medarbetarna att välja cykeln som transportmedel har Karlstads kommun valt att arbeta med konceptet “Cykelvänlig arbetsplats”. Konceptet är del av kommuns arbete med hållbart resande inom projektet Klimatneutrala Karlstad 2030. 56 procent av kommunens totala utsläpp av växthusgaser kommer nämligen från transporter.  Cykelvänlig arbetsplats, är …

Företag tävlar om att bli årets cykelvänligaste arbetsplats Läs mer »

Kommunen skänker böcker till elever

En stor del av modersmålsundervisningen för elever i årskurs F-6 uteblev läsåret 2020-2021 på grund av pandemin. Detta resulterade i en undervisningsskuld och Karlstads barn- och ungdomsnämnd fattade därför i juni beslut om språkstärkande insatser – vilket mynnat ut i bokgåvan till elever i årskurs F–6 som läser modersmål. I samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen …

Kommunen skänker böcker till elever Läs mer »

Universitetet har flyttat in i centrum

Den 14 februari öppnade Karlstads universitet upp sina nya lokaler på Drottninggatan i centrala Karlstad. – Vi öppnar upp på alla hjärtans dag, så då är studenterna hjärtligt välkomna, säger Marie Rosenlind, kommunikationschef Karlstads universitet, skämtsamt inför invigningen. Det var i samråd med Karlstad Studentkår som universitetet beslutade att återigen öppna en studielokal centrum. – Vi hade …

Universitetet har flyttat in i centrum Läs mer »