Hammarö

“Viktigt i vår tid att hålla fast vid traditioner”

Advent och Lucia är stora och betydelsefulla händelser inom kyrkan, men dessa traditioner fyller också en viktig funktion för hela samhället. Under hela december fylls Hammarö och Skoghall kyrka av stämningsfull musik och alla är välkomna för en stunds gemenskap och värme. Ordet advent betyder ankomst och syftar på väntan på Jesu födelse. Advent ska …

“Viktigt i vår tid att hålla fast vid traditioner” Läs mer »

Hammarö bibliotek lånar ut konsertbiljetter till seniorer

Nu kan alla Hammaröbor som är 65 år eller äldre låna biljetter till Wermland operas lilla konsertserie på Hammarö bibliotek. Projektet är finansierat av statliga medel och är en del av det nationella arbetet för att minska ensamheten hos äldre. – Det här öppnar upp för att fler kan ta del av, och uppleva, klassisk …

Hammarö bibliotek lånar ut konsertbiljetter till seniorer Läs mer »

Skoghalls centrum i utveckling

Arbetet med att utveckla Skoghalls centrum är i gång. Efter sommaren hoppas kommunen ha ett färdigt gestaltningsprogram som visar förslag på konkreta åtgärder, baserade på önskemål från, bland annat, Skoghallsborna själva. – Dels vill man ha mer grönska, det var alla överens om, berättar Hanna Pjevic, planarkitekt på Hammarö kommun. Hammarö kommun har tagit omtag …

Skoghalls centrum i utveckling Läs mer »

Hammarö vill förbättra besöksnäringen

I januari 2022 startade Hammarö kommun projektet Destination härliga Hammarö i syfte att utveckla besöksnäringen på ön. Nu under våren, ett år senare, har projektet nått sin slutpunkt.  – Nu har vi ett gediget material som jag hoppas kunna jobba vidare med, säger Annika Axelsson, besöks- och näringslivsansvarig.  Projektet Destination härliga Hammarö, med stöd av …

Hammarö vill förbättra besöksnäringen Läs mer »