Hammarö

Skoghalls centrum i utveckling

Arbetet med att utveckla Skoghalls centrum är i gång. Efter sommaren hoppas kommunen ha ett färdigt gestaltningsprogram som visar förslag på konkreta åtgärder, baserade på önskemål från, bland annat, Skoghallsborna själva. – Dels vill man ha mer grönska, det var alla överens om, berättar Hanna Pjevic, planarkitekt på Hammarö kommun. Hammarö kommun har tagit omtag …

Skoghalls centrum i utveckling Läs mer »

Hammarö vill förbättra besöksnäringen

I januari 2022 startade Hammarö kommun projektet Destination härliga Hammarö i syfte att utveckla besöksnäringen på ön. Nu under våren, ett år senare, har projektet nått sin slutpunkt.  – Nu har vi ett gediget material som jag hoppas kunna jobba vidare med, säger Annika Axelsson, besöks- och näringslivsansvarig.  Projektet Destination härliga Hammarö, med stöd av …

Hammarö vill förbättra besöksnäringen Läs mer »

Skönhetsmaskinen som verkar på cellnivå

Att skrapa på ytan har skönhetsbranschen lämnat bakom sig. Nuförtiden ligger fokus snarare i att tränga igenom hudlagren och jobba inifrån och ut. Med en ny banbrytande metod, där elektromagnetisk energi når ända ner till cellerna, kan nu branschen ta ytterligare kliv. Papolis health and beauty clinic i Skoghall är en av endast tre salonger …

Skönhetsmaskinen som verkar på cellnivå Läs mer »

“Vi gör en stor samhällsnytta”

2022 har varit ett extremt år på flera sätt för Hammarö energi. Skenande elpriser har till exempel lett till att efterfrågan på fjärrvärmekonverteringar har ökat med 1200 procent. Vid årsskiftet tog man även över kommunens renhållning. Post-pandemin och kriget i Ukraina har påverkat Hammarö energis verksamhet mycket under 2022. Det handlar bland annat om prisökningar …

“Vi gör en stor samhällsnytta” Läs mer »