Allt fler får upp ögonen för astrologi

Anna Granberg har sin mottagning på Södra Kroppkärr i Karlstad. /Foto: Helena Lundberg

Glöm dags- och veckotidningarnas ytliga horoskop. Ett seriöst och personligt horoskop ställs utifrån exakta födelsedata och bygger på avancerade matematiska beräkningar. Det säger Anna Granberg, Karlstads egen astrolog, som skrivit flertalet storsäljande böcker i ämnet och framträtt i både tv och radio.

I mer än 30 år har Anna Granberg varit verksam som astrolog och livscoach. Hon driver företaget Astrologirummet.se och har många kunder från hela landet på sin väntelista – både nya och återkommande.

Annas inre resa startade tidigt. Hennes intresse för psykologi och existentiella frågor ledde till en början in på en yrkeskarriär som socionom och i många år arbetade hon som kurator. Men i takt med att hennes kunskaper i psykodynamisk astrologi växte tog rollen som astrolog och livscoach över allt mer.  

– Intresset för astrologi tycks bara öka. Vi lever i en spännande tid när fler och fler börjar få upp ögonen för det fascinerande samspelet mellan himmel, jord och människa, säger hon.

Universellt

Astrologi är en universell lära som ser likadan ut över hela världen, då ett personligt horoskop baseras på exakta uppgifter om födelsen.

– För att kunna ställa ett fullständigt horoskop behöver jag som astrolog uppgift om födelsedatum, födelseort och klockslag för födelsen. Den personliga födelsekarta som används vid tolkningen bygger på avancerade matematiska beräkningar och har ingenting med dags- eller veckopressens astrologispalter att göra. Det är bara trams och har ingenting med verkligheten att göra, säger Anna.

Vilken är din vanligaste typ av kund?

– Min kundkrets är stor och jag har så gott som alla yrkeskategorier och åldersgrupper representerade. Men framför allt är det kanske välutbildade, högpresterande kvinnor i den yngre medelåldern som kommer. Jag har också kunder som får en tolkning i present vid till exempel jämna födelsedagar.

Konsultationen

Vid besöket gör Anna en personlig astrologisk konsultation för mig. Bakom varje konsultation ligger många timmars förberedelser för att kunna ge en så exakt tolkning som möjligt. Pappret mellan oss på bordet visar mitt födelsehoroskop som i sin tur visar mina förutsättningar, i form av möjligheter och utmaningar, i livet.

Horoskopet består av de tolv stjärntecknen och lika många astrologiska hus, som motsvaras av väderstrecken. Mellan husen finns linjer och symboler för att visa i vilka vinklar himlakropparna stod när jag föddes. Vissa vinklar är mer gynnsamma än andra.

– Det är ett slags symbolspråk, en ögonblicksbild från den minut och plats du föddes. En stjärnkarta som är unik för var och en av oss, förklarar Anna.

Anna kompletterar horoskopet med så kallade transiter, som visar hur planeterna förflyttar sig under en specifik tidsperiod i livet. Det är just den närmaste framtiden som intresserar de flesta. Även om födelsehoroskopet är statiskt står det i ständigt samspel med hur stjärnorna och planeterna rör sig just nu.

På vilket sätt blir folk hjälpta av en astrologisk konsultation?

– Det kan ge värdefull vägledning och perspektiv på en aktuell livssituation. Vanliga frågor jag får är: När kan det ske en positiv förändring i min livssituation? Hur ska jag få det att fungera i relationer? Vilken typ av utbildning eller yrke skulle passa mig? Vad ska jag göra för att nå balans och harmoni?

Min egen sittning känns meningsfull på många plan och Anna är hisnande pricksäker i sin avläsning. Min egen huvudsakliga fråga rör familjens boendesituation. Det har skavt länge, men Anna menar att det finns goda förutsättningar att vi hittar hus under våren eller sommaren. Det känns hoppfullt.

Viktigt att poängtera är att horoskopet visar just förutsättningar – sedan vad var och en gör med dessa är en annan sak. Anna har också ett terapeutiskt mål med sittningen och vill att den ska bidra till personlig utveckling.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se